Phim / Vidéo

- 2016 -  

Vidéo HD / Thời gian 5:00 / Phim hư cấu, tài liệu

Thực hiện tronng hội thảo nghiên cứu La Flamme et le papillon - ESBAN

Dựa trên những bài viết của Godard, câu đồng dao Việt Nam và những hình ảnh tài liệu khảo cổ học,  phim ngắn này  giống như một mặt phẳng mà ta có thể trao đổi, hội tụ những câu hỏi của mối liên quan giữa hình ảnh và ngôn từ.

Cách dựng phim được thực hiện theo mối liên quan giữa chữ và hình - chữ trong hình, chữ ngoài hình, chữ phụ đề hay thuyết minh... video này đưa ra những câu hỏi về các cách viết trong văn học và điện ảnh, đề cập trong mối giao thiệp như một ngôn ngữ lạ.

Trích đoạn: