Phim / Vidéo

- 2016 -  

Vidéo HD / Phim hư cấu / 13’’35 / Tiếng Pháp / Phụ đề Việt-Anh

Với sự tham gia của Paul - Elie Jay

Paul yêu thiên nhiên và chim ca. Lần này, anh quyết định săn ảnh chim bói cá bên sông. Phim này không hẳn thiên về chim bói cá mà nó cho thấy cách nhìn của Paul về sự vật. Thấy và không thấy, theo nhịp điệu giữa tiếng động và hình ảnh là cách viết thị giác của người cầm máy quay.