*

*

*

*

*

"...mình có thể kể về cuộc sống của bạn đang ngợi ca, rằng những bức hình chụp lại và được bạn tạo ra , và cả ánh sáng của chiếc hộp đen, là kẻ trộm đã đâm thủng hiện tại, phóng thích sự vĩnh hằng và sự lưu vãng nơi xa, giam hãm nơi đây, nơi của thời đại xã hội và ngôn từ... "